TÜTED Eğitimleri

Telekomünikasyon sektöründeki ürün ve servisler konusunda faaliyet gösteren firmaların ortak sesini temsil eden derneğimizin amaçları arasında bulunan; Telekomünikasyon sektörünün ülke ekonomisine katkısının artırılması, inovasyonun ve sektörel istihdamın desteklenmesi,  genç nüfusumuzun mesleki eğitimlerine ivme kazandırılması, mesleki standartların oluşturulmasında ve sertifikalandırılmasında aktif rol alınması hususlarında etkin bir platform olarak TÜTED Akademi çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda iki tane Laboratuvar- Eğitim Merkezi kurarak eğitimlerine başlayan derneğimiz, eğitimlerin içerik ve kapsamını çoğaltarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

2011 Yılında Yıldız Teknik Üniversitesi – Davutpaşa Yerleşkesi'nde İSTKA destekleri ve Türk Telekomünikasyon'un katkıları ile ‘Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi’ kurulmuştur. Bu merkezde, temel Telekomünikasyon hizmetlerinde çalışacak personel yetiştirilerek, firmalara Ar-Ge ve teknoloji konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Merkezimizde dönemsel olarak verilen eğitimler devam etmektedir.

2012 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi – Maslak Yerleşkesi'nde İSTKA destekleri ve TURKCELL katkıları ile ‘Kullanıcı Deneyimi Test ve Eğitim Merkezi’ kurulmuştur. Bu merkez ile bilgi ve teknoloji üreten tüm sektörlere kullanıcı deneyimi analiz ve test hizmeti verilmekte ve bu alanda uzman personel yetiştirilmektedir.

Her iki merkezde de bilgi ve iletişim sektörlerinde tamamlayıcı hizmetler sunulmakta, birbirlerinin sürdürülebilirliğine ve üretilen bilgi ve teknolojin yaygınlaştırılmasına destek verilmekte, firmalar ve üniversiteler arasındaki etkileşim ve işbirliğinin artırılmasına TUTED – AGİM platformundan katkı sağlanmaktadır.

Amaç: Bilgi ve İletişim Teknolojileri eğitim içeriklerini endüstrinin ihtiyaçlarına göre üreterek, eğitimleri yaygınlaştırmak ve nitelikli insan gücü sayı ve kapasitesini çoğaltarak; üretim ve ihracat kapasitesini geliştirmek, iyi uygulama örneklerini oluşturmak, sektörel çeşitlenmeyi ve ihtisaslaşmayı desteklemek, özel bilginin, becerinin ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılmasını sağlamak, üniversite sanayi işbirliğini destekleyerek ilgili sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarını geliştirmektir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri konusunda İhtiyaç duyulan Türkçe içerikleri üretmektir.

Hedef Kitle: Meslek Liseleri son sınıf ve Üniversitelerin ilgili bölüm öğrencileri, yeni bir meslek edinmek ve konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes olarak saptanmıştır.

Kurslar/Dersler: Sınıf içi ve/veya eLearning olarak internetin olduğu her yerden ulaşılabilir içeriklerden oluşacaktır.

Altyapı: Web platformu üzerinde çalışacak, Öğretim Yönetim Sistemi -Learning Management System (LMS) ile tüm öğrenciler uzaktan takip edilebilir olacaktır.